آزمون های آزمایشی گاف در سال تحصیلی 1401-1402

همرهان همیشگی گاف همانطور که می دانید،گاف برای سال تحصیلی 1401-1402 آزمون آزمایشی برگزار می کند.

ورود به گاف ایجاد حساب کاربری جدید
آزمون تک درس ریاضی تجربی پایه دهم
این آزمون راس ساعت 8 صبح برگزار می گردد.